Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

PENASIHATAKADEMIKTAHUN2008

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Nomor : 3307/H4.7.1/PP.38/2008 Tanggal 30 Juni 2008
PENASIHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN SEMESTER GANJIL (AWAL) 2008/2009
No. Penasihat Akademik Mahasiswa yang dibimbing
NIM. Nama
(1) (2) (3) (4)
1 Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H. B11103009 Irawan Asriadi AR
  130 604 520 B11105001 A. Nurfajri R.A.
  B11105002 Restiwi Samanhudi
  B11105003 A. Permata Rezki B.
  B11105163 A. Muh. Irsam Aminin
  B11106001 Muhamamd Rajab Ali
  B11106002 Ayu Riskiani
  B11106003 Faizal
  B11106254 Muhammad Syafri
  B11107001 A. Arfyan Priatama Amar
  B11107002 A. St. Khamidah Syahriwijaya
  B11107003 Didi Riswandy
  B11107004 A. Ibnu Prayudha
  B11107005 Andi Astina T.
       
2 Harustiati A. Moein, S.H., M.H. B11102003 Zulkarnain Amir
  130 878 575 B11104004 Mustakdir Kahar
  B11104006 A. Misrawati S.
  B11104007 Hastomo Haris
  B11104008 A. Rahmatullah B.
  B11104009 Matra Dhana
  B11105004 Andi Mirsa Paramitha R.
  B11105164 Suherman Rusdi
  B11106005 Deris Syafferman H.K.
  B11106007 Firmansyah
  B11106008 Risma Damayanti Salam
  B11106255 Nurul Fadhilah
  B11107007 Kartika Sari Putri
  B11107008 Manggolo Yudho Perdana
  B11107009 Ana Supriyana Abd.Hamid
       
3 Romi Librayanto, S.H., M.H. B11101004 Jamaluddin
  132 314 939 B11103005 Fadly Alwi
  B11103124 Irfani Jedida Sopamena
  B11104002 Mulya Budi
  B11105006 Masrur Syamhur
  B11105165 Asrullah
  B11105166 Wahyudi
  B11106009 Yusdar
  B11106010 Zulkifli Saifuddin
  B11106011 Anggi Andriana Putri
  B11106256 Mishara Hanafi
  B11107010 Wa Ode Fadilah Yusuf
  B11107011 Mugyadi
  B11107012 Septian Sani Dwi Putra Husain
  B11107013 Andi Syaiful Cibu
       
4 Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. B11101014 Yuliana Syam
  130 878 528 B11104010 Hasan
    B11104011 Jupri
    B11105007 Abd. Rais Asmar
    B11105167 Ade Erliza Zainal
    B11106012 Andi Uci Kurmia Nur
    B11106013 Muh. Ilham Iskandar
    B11106014 Endah Yusnariny Karangan
    B11106257 Eta Nurhasnah
    B11107014 Alfira Rachim Bennu
    B11107015 Muhammad Ismail
    B11107016 Fadillah Elvira Suyuthi
    B11107017 Yulianti Sianus
    B11107018 Ryan Mustiqal Alam
    B11107055 Andi Ichlazul Amal
       
5 A. Rosmalania Mappiare, S.H., M.H. B11103014 A. Hartawati
  130 872 523 B11104016 Yani Yoyo
    B11105008 Muhammad Isra'muttaqim
    B11105009 Eka Ayu Landa Putri
    B11105010 Andi Harlah Eka Fatmy
    B11105011 Haeriani Ramli
    B11105168 Nurbaiti Taha
    B11106015 Hernita
    B11106017 Arini Puspita Sari M.
    B11106018 Mustamis
    B11106258 Aprilia
    B11107020 Andi Mika Nugrahayu
    B11107021 Muhammad Rustam
    B11107022 Ririn Pabaru
    B11107023 Adiratna Mursyid Syaiful
       
6 Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum. B11102015 Muh. Haedir
  132 205 467 B11103015 Novayanti Yusuf
    B11103017 Syahriani
    B11104018 Nailan Multasim
    B11105012 Mulyarman D.
    B11106019 Mery Ruben Bassang
    B11106020 Andi Fatma
    B11106021 Rosmila
    B11106259 Wenny E. Joyner
    B11107024 Ismed Ardiansyah H.
    B11107025 Alvin Muslim SDR Saimima
    B11107026 Ayu Miranti
    B11107027 Muhammad Takdir
    B11107028 Alvin Tommy Daud
    B11107029 Haryadi Akbar
       
7 Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. B11104020 Asriadi
  131 287 216 B11104023 Abd. Haris
    B11104028 Arham Syah
    B11105013 Henri Guzali
    B11105170 Adriati
    B11105249 M. Rizki Idris
    B11106022 Ika Risky Purnamasari
    B11106023 Hudenia
    B11106024 Mutmainnah Maggu
    B11106261 Jeffrian Tandu
    B11107030 Andi Tenri Awaru Putri
    B11107031 Wiwin A. Askin
    B11107032 Resqy Awwala
    B11107033 Triska
       
8 Ismail Alrip, S.H. B11103127 M. Rahmat Monoerta
  132 307 768 B11104029 Ahmad Dodi
    B11104129 Umar Yusuf
    B11104501 Asdian Ekayanti
    B11105014 Kartini K.
    B11105171 Fatahillah Amir
    B11105251 Rakmat AR.
    B11106025 Haswan Hafid
    B11106026 Ichzan Pranata Putra
    B11106027 Dika Astuty
    B11106262 Renaldi Rusman
    B11107035 Andi Heryanto Bausad
    B11107036 Abdul Kadir
    B11107037 Djumriati Melani Syam
    B11107038 Fahrul Aryadi Akbar
       
9 Abdul Rasal Rauf, S.H., M.Phil., DFM. B11101154 Farley Faqih Bahrul
  131 661 821 B11104030 Muh. Yusuf A.
    B11105015 Sari Darmayanti
    B11105016 Rizal Darmayanto
    B11105017 Megawati Nasir
    B11105018 Rismawati
    B11105106 Noer Fakhriadi Wiliasril M.
    B11105172 Ahmad Fahri Faqi M.
    B11106028 Andi Kalsum
    B11106029 Riri Oktavianti
    B11106030 Aprianty Nomelia Kusuma
    B11106270 Irfan Amir
    B11107039 Andi Baso Rikardi
    B11107040 Yulianah
    B11107041 Larasty Indriany Septianingsi
       
10 Abd. Azis, S.H., M.H. B11103019 Sultan Transasmoko
  131 866 085 B11104031 Muhammad Basit
    B11104032 A. Hasanuddin S.
    B11104033 Muh. Izhar K.
    B11105019 Ariansyah
    B11105020 Nurindah Nirwana Sam
    B11105021 Nurainun
    B11105022 Lifia S.
    B11105173 Septian Prima Razak
    B11106031 Muhammad Ikhwan Rahman
    B11106032 Sri Puji Lestari S. Bachri
    B11106033 Ratna Sari Rahmat
    B11106263 Budiamin
    B11107042 Ika Arwiny Puspita M.
    B11107043 Sukmawati Udin
       
11 Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. B11102038 Andi Hendra Idris
  131 569 708 B11105023 Hasrul
    B11105024 Reski Amelia
    B11105025 Sabriani
    B11106034 Andi Ankuneidi Putra Anno
    B11106035 Harira Lukman
    B11106036 Shinta Nurhayati Salam
    B11106264 Eko Saputra
    B11107044 Ronald
    B11107045 Eka Rini Sartika
    B11107046 Muh. Nurfadhly
    B11107047 Indra Fani
    B11107048 Sirajuddin
    B11107049 Onna Bustang
    B11107050 Fadli
       
12 Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. B11104039 Andi Alauddin
  130 345 979 B11104041 Lisdawati T.
    B11104043 Wahyuni Hasan
    B11104502 Abd. H. Talaohu
    B11105028 Wardani Rizkianti
    B11105029 Indra Saputra
    B11106037 Assarif
    B11106038 Fitri H.P.
    B11106039 Muhammad Nur
    B11106266 William M. Liamata
    B11107019 Waode Nurul Fitriany
    B11107051 Nahdiah Purnamasari
    B11107052 A. Rachmat Wirawan
    B11107053 Amaliah Aminah Pratiwi Tahir
    B11107054 Ika Kurniasi
       
13 Amier Bachtiar Anwar, S.H., M.H. B11102189 Lovely Andriani
  131 410 665 B11104036 Andi Yusran A.
    B11104044 Inayah
    B11104046 Riri Azmarni R.
    B11104047 Muh. Farid Azhari
    B11105026 Nina Nur Utami
    B11105030 Muhammad Zabir
    B11105031 Sulaeha
    B11105032 Muhammad Agus
    B11105177 Riswal Saputra
    B11106040 Andi Satriani A.S.
    B11106041 Musniar Nasruddin
    B11106042 Dewi Chyntiawati
    B11106267 Lismayarti Amang
       
14 Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. B11103035 Hadisrah
  131 569 710 B11103036 Asriady Rusli
    B11104048 M. Awaluddin R.
    B11104049 Yulita Dewi I.
    B11104503 Ratih Wulandari
    B11105033 Hamsira Halim
    B11105178 Imran Eka Saputra
    B11106043 Fajriyanti
    B11106044 Jumriani Nurfadillah
    B11106045 Muhammad Taufan
    B11106268 Masrawati Suyuti
    B11107057 Reza Kurniawan
    B11107058 Yeni Rahmatini
    B11107059 Try Sutrisno
    B11107060 Haeril Akbar
       
15 Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. B11104050 Marlan Thomas
  131 475 303 B11104051 Wa Ode Awaly
    B11104131 Marlisa Y.
    B11104132 Syamsidar
    B11105035 Asmarani Ramli
    B11105036 Nurzamzam
    B11105037 Yance Lasa
    B11106046 Andi Aswar
    B11106047 Hasi Halon Pasaribu
    B11106048 Putri Surya
    B11107061 Andi Marlina
    B11107062 Nurul Farida Basir
    B11107063 Dara Amandah
    B11107064 Bernike Kaslina
    B11107065 Andi Athtaariq M.
       
16 Arman Mattono, S.H. B11101126 L. Muh. Reza Makmun
  131 961 582 B11101213 Sahrun Wokan Ubun
    B11104053 Yusriani Sindara
    B11104054 Reagen A. Padang
    B11104055 Akbar Fitrian E
    B11105038 Risky Ayu Miskad
    B11105039 Sarifa Nabila
    B11105040 Herman
    B11106049 Megawati
    B11106050 Edy Kurniawan
    B11106051 Iyus Maryani
    B11106269 Nurchalis
    B11107066 Rahmadani Astuti
    B11107067 Nashrun
    B11107068 Andi Fahruddin Adam
       
17 Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. B11102073 A. Rahman
  131 569 707 B11102077 Asyraf
    B11103056 Irma Tamarugi
    B11105041 Andi Rizki Nurfadilah
    B11105042 Eka Dian Damayanti
    B11105180 Fazlur Rahman
    B11106052 Risman Junaid
    B11106053 Supriadi Halim
    B11106054 Muh. Akbar Sulfikar Syah
    B11106271 Ellide Wirza D.
    B11107069 Rian Suheri Akbar
    B11107070 Andi Baso Amry
    B11107071 Astri Baharuddin
    B11107072 Suanti
       
18 Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H. B11103050 Hamka Muchtar
  130 936 996 B11103051 Reza Darmawan
    B11103052 Sri Yanti
    B11104060 A. Awaluddin A.
    B11105043 Eka Heriani
    B11105044 Ria Anugrah Sukardin
    B11105181 Faradilah
    B11106055 Dede Arwansyah
    B11106056 Dewi Putriyani Djihat
    B11106057 Rahmawati
    B11106272 Siti Mutmainnah
    B11107074 Dwi Savitri Nurmaharani
    B11107075 Soul Arseto
    B11107076 Andi Nur Faisa S.
    B11107077 Hardianti Hajarh Syamsuddin
       
19 Prof. Dr. H. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. B11101137 Asryadi
  131 862 978 B11101138 Muttaqien
    B11102082 Suchy S. Haliku
    B11102083 Herianto T.
    B11104063 Sultan Hasanuddin
    B11104065 Aries Anugrah P.
    B11105045 Eka Merdekawati
    B11106058 Aulia Rahmat
    B11106060 La Ode Hendra
    B11106061 Wa Ode Murniati
    B11106273 Fahmi Maskur
    B11107078 Arnita
    B11107079 Eka Iqramawardhani
    B11107080 Herniati
    B11107081 Amelia Suwardi
       
20 Dara Indrawati, S.H.,M.H. B11103049 Sri Mulyati
  131 569 710 B11105048 Hari Abriansyah
    B11105109 Ika Dwi Putri
    B11105183 Abd. Rahman
    B11105210 Andi Asdar
    B11106062 Dito Astawansyah Putra
    B11106063 Ian Parma Saputra
    B11106064 Ummuadin Bahar
    B11106274 Cindy Fransisca Arif
    B11107082 Adelina Anriella Parinding
    B11107083 Baso Muhlis
    B11107084 Reza Priambada Pagala
    B11107085 Andi Nurul Chaerunnisa
    B11107086 Mesayu Febrianty
       
21 Rastiawaty, S.H. B11103065 Jumaria
  132 300 774 B11104068 M. Sofyan A. M
    B11105049 Zubair
    B11105050 Indra Adhityawangsa
    B11105051 Abdul Rasyid
    B11105184 Nurmala Gita Sari
    B11105212 Ardamil
    B11106065 Denny Marthin Jonas
    B11106066 Kendi Triana Puspira
    B11106067 Muliadi
    B11106275 Markus Palobo
    B11107087 Nien Reskyanti
    B11107088 Ratno Erwin Amir
    B11107089 Ridha Marzani Rifai
    B11107090 La Ode Anas Saputra
       
22 Prof. Dr. A. S. Alam B11105052 Muslimin
  130 345 981 B11105053 Sariudin
    B11105185 Kiki Rezki Amelia
    B11105223 Eric Ira Rantelili
    B11105231 Okto Hidayat.S.
    B11105232 Sholihin Bone
    B11106068 Anjas Arie Sada
    B11106069 Vega Yurisdia
    B11106070 Haryati
    B11106276 Muhammad Dedi Ingga
    B11107091 Munawara
    B11107092 Muhammad Yan Surya Pancana
    B11107093 Heri Kiswanto
    B11107094 LM. Syahrul Ramadhan
    B11107095 Dwinanda Pravita K.N.
       
23 Dr. Anwar Borahima, S.H., M.Hum. B11101182 Hasbuddin B. Paseng
  131 661 819 B11103059 Wiwin Suwandi
    B11103126 Winda Triana
    B11104069 Asrawati P. S.
    B11105054 Reshaagriansyah
    B11105055 Rasida Sanubari A. Malida
    B11105056 Fahmi Marasabessy
    B11105186 Muh.Ali Suharmawan R
    B11106072 La Ode Baeruddin Afu
    B11106073 Muhamad Hijrah Laeda
    B11106074 Khardianti Hasbri DJ. Nero
    B11106277 Indriyani Nasir
    B11107096 Charisma Bill B.S.
    B11107097 Ardiansyah Arfah
    B11107098 Bungai Ghina Inayatillah
       
24 Prof. Dr. Aswanto, S.H., DFM., M.Si. B11103061 Muh. Ilham Bakri
  131 803 209 B11104070 Eli D. Banduru
    B11105058 Noldy Maelissa
    B11105059 Usman Taip
    B11105060 Fauzan Fari Renoat
    B11105187 Muh. Irfan Syarif
    B11106075 Harris Ashary.S.
    B11106076 Rani Maulinda Asmin
    B11106077 Nurliana
    B11106278 Tristinia Wasit A.
    B11107099 Sitti Mashitah Tualeka
    B11107100 Ernawaty
    B11107101 Nurbaety Kusuma Dewi
    B11107102 Iktimal Camari
    B11107103 Thaufan Darmawati
       
25 Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H. B11102110 Astan Tasrun
  130 520 651 B11102111 Zulkifli
    B11102112 Malik Wahyuddin
    B11103070 Fajlurrahman
    B11103071 Muh. Saleh
    B11105061 Irawati Alwi Manna
    B11105227 Suharni
    B11106078 Nurul Fadliah Nuriah
    B11106079 Andi Irriana.D.S.
    B11106080 M.Azief Ali Asiam
    B11106279 Nurfani D.Tallema
    B11106280 Mulia S. Karaeng
    B11107104 Raymond Hitipeuw
    B11107105 Elviyantrisno Rabang
    B11107106 Saripatma
       
26 Sakka Pati, S.H., M.H. B11103074 Muh. Ruslan D.
  132 319 480 B11104074 Rizal Fadly
    B11104077 Muh. Fahri A.
    B11104078 Muh. Ikhlas I.
    B11105062 Andi Mutia Sari Handayani
    B11105189 Yadika Primasatya K.
    B11106081 Muhammad Solihin S.
    B11106082 Muh.Faisal Idris
    B11106083 Titiek Sri Wahyuni
    B11106281 A.Fahmi Wana Hamzah
    B11107107 Rizki Ekaputri
    B11107108 Muh. Reskyawan
    B11107109 M. Ziaul Haq
    B11107110 A. Wahyu Iskandar Z.
    B11107111 Geo Fandy
       
27 Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. B11104080 Muh. Nurul Fataa
  130 986 997 B11104081 A Yuli Andasari
    B11104082 Eko Sapta Putra
    B11104083 Muh. Arsyad
    B11105063 A s r i
    B11105064 Herniati
    B11105107 Irfan Fakhrunddin Syam
    B11105190 Yudhi Satria Pulo
    B11106084 Andi Febriana W.
    B11106085 Nardin
    B11106086 Hendyarsa L.
    B11106282 Yandi Ada'
    B11107112 Citra Pratiwi
    B11107113 Irfan Arief
    B11107114 Arabia Meram
       
28 Dr. Muh. Said Karim, S.H., M.H. B11103069 Eka Puspitasari
  131 661 817 B11104084 Harsiati
    B11104085 Irene Ayu Septia
    B11104086 Chaeril Akbar M
    B11105065 Musdalifah
    B11105066 Sandey Nuari
    B11105191 Muhammad Alamsyah D.
    B11105192 Farjriansyah Permana
    B11106088 Andi Haidir Indar
    B11106089 Arwiny
    B11106090 Firmansyah
    B11107115 Arsyiarti Arja
    B11107116 Henra Ali
    B11107117 Jabir Paca
    B11107118 Faudzan Farhana
       
29 Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. B11103078 Randy Rizky Wardana
  131 857 665 B11104092 Rieske Reinvina K
    B11105067 Andi Khairul Ahmad
    B11105068 M. Gaffar H.S.
    B11105069 Hidayat
    B11105070 Nirma Kumalasari D.
    B11105193 Abdi Faisal
    B11106091 Yulian Ado
    B11106092 Putra Chandra Ayu
    B11106093 Andi Erick A.Mashuri
    B11107119 Afdhal
    B11107120 Munirah
    B11107121 Radinal
    B11107122 Andi Tenri Arianti
    B11107123 Soedharmanto
       
30 Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. B11103085 L. M. Isa Fardu Owo
  131 876 817 B11104093 A. Muh Abdillah
    B11104094 Alfred Sulias
    B11105071 Nirsyah Habibie
    B11105072 Lestari
    B11105182 Bustan Efendi.HS.
    B11105194 Edy Sonyy
    B11106094 Muhammad Ridwa
    B11106095 Herman Rombebua
    B11106285 Zulham Latief
    B11107124 Audyna Mayasari Muin
    B11107125 Firmansyah Rasyid
    B11107126 Rhayza Hayuarsi S.S.
    B11107127 Dian Ekawaty
    B11107128 Muh. Alif Gemail
       
31 Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.KW. B11101192 A. Artlan Sannang
  131 569 711 B11102129 Ternando A. Sorlury
    B11103089 Afriadi Sima
    B11103090 Akbar Baharuddin
    B11104096 Andika W. Gani
    B11105073 Wahyuni
    B11105074 Yudi Nurdin
    B11106097 Ade Rahedian
    B11106098 Asriani Soraya K.A.
    B11106099 Mumtaz Sariyya
    B11106288 Junianti RB.
    B11106289 Muhammad Nasir
    B11107129 Akhmadin Imam Arifin
    B11107130 Zulfikar Adam
    B11107131 Ridwan
       
32 Zulkifli Aspan, S.H., M.H. B11103081 Andi M. Izkil Kemal
  132 306 716 B11104090 Yusri
    B11105075 Muhammad Arfah
    B11105076 Andi Muh. Misbah
    B11105174 Hari Firmasyah B.S.
    B11105176 Apriyanto N.Bandeso
    B11105196 Awaluddin Bustamin
    B11105197 Awal Ikram
    B11106100 Asmayanti Azis
    B11106101 Agnesia Paerong
    B11106102 Erwin Tadjuddin
    B11107132 Andi Cakra Cinrapole
    B11107133 Lucky Septari Rusli
    B11107134 Ester Sambo Paillin
    B11107135 Benazir Ashari
       
33 Dr. Slamet Sampurno S., S.H., M.H. B11101207 Aslauddin
  132 010 566 B11105027 Ahmad Akbar
    B11105077 Suswayani Octavian Sallata
    B11105078 Musnita Muhtar
    B11105124 Feronika Palentek
    B11105133 Irma Sri Anna
    B11105134 Muh. Fadly
    B11105175 Asrul Palebiran
    B11106103 A. Ichwana Arma
    B11106104 Diptarina
    B11106291 Akbar
    B11107136 Andi Hendradi Masry
    B11107137 Hadirawati
    B11107138 Febriana Firdauzi DN.
    B11107139 Wiwiek Apriany M.Y.
       
34 Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si. B11104057 Andi Anugrah P
  131 792 008 B11104058 Rahmatullah
    B11104059 Agnes Angela Y.
    B11104504 Didi Cahyadi Irsyam
    B11105079 Andi Muttaqin Mulyadi
    B11105080 Nirwan Ariyadi
    B11105081 Chandra Mulyana Tanjung
    B11106106 Andi Rina Febriana
    B11106107 Nur Azisa Basri
    B11106292 Muhammad Arfah
    B11107140 Herry Weharima
    B11107141 Pratiwi Purnamasari
    B11107142 Budi Kalla
    B11107143 Panji
    B11107144 Fickar Kusuma
       
35 Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. B11104097 Kaharuddin
  131 661 818 B11104098 Lenny Angreani
    B11104099 Feriska Andriani
    B11104100 Nur Iffa R.
    B11105083 Arfan Anwar
    B11105199 Fikri Ikram
    B11106109 Hilmah Aeny A.Rahman
    B11106110 Fitriani Salim
    B11106111 Ade Auliani
    B11106293 Imam Budianto
    B11107145 Rahmat Anugrah Putra
    B11107146 Videlis Indra Naij
    B11107147 Muammar
    B11107148 Arther Meyer L.
       
36 Muchsin Salnia, S.H. B11104103 A. Damar Wijaksono
  130 901 846 B11105084 Ridwan Zulfa
    B11105200 Marselinus B. Mallisa
    B11105252 Ishemat Soeria Alam
    B11106112 Nashir Hayatul Islam
    B11106113 Muhammad Suardi
    B11106295 Selviyana
    B11107149 Maidah Dwiyana
    B11107150 Alvariz Mars Tornado
    B11107151 A. Muh. Aswin Anas
    B11107152 Syakir Syarifuddin
    B11107153 Ikhwan M.S.
    B11107154 Indah Wardani
    B11107155 R. M. Danu Dirja S.B.
    B11107156 Anggraeni Sulistio K.
       
37 Naswar, S.H., M.H. B11101010 Ardianti
  132 205 468 B11101011 Patmawati
    B11103103 Irnawaty
    B11104104 Hendra Thamrin
    B11104133 Asrul Tenriaji.A.
    B11105201 Andi Asma Nur Amalia
    B11105202 A r i n a l
    B11106115 Imam Setiawan
    B11106116 Dian Reani Pratiwi
    B11106296 Laode Azwar Tanda
    B11107157 Andhika Julianto J.
    B11107158 Andi Putra Cahaya K.
    B11107159 Muh. Ikhsan Idris
    B11107160 Muh. Riswan Amir
    B11107161 Tjiang Yuwin
       
38 M. Imran Arief, S.H., M.S. B11102145 Abd. Gaffur I.
  130 700 606 B11105047 Muhammad Akbar Al Rasyid
    B11105085 Martinus Rapa
    B11105086 Monika Rante
    B11105087 Diploma Hendry FM.
    B11106118 Guntur Kompoi
    B11106119 Gledys Yuliaman F.
    B11106120 Indi Aisyah
    B11107162 Saadillah
    B11107163 Harma Satriana D.
    B11107164 Rahmi Mayasari
    B11107165 Minarti
    B11107166 M. Irsyad Ilham
    B11107167 Irwan Alimuddin
    B11107168 Andi Ahmad Afandi
       
39 M. Ramli Rahim, S.H., M.H. B11102155 Umar S. P.
  130 937 011 B11104108 Musyarrafah A.
    B11105088 Arry Wirawan
    B11105089 Suwardi
    B11105090 Tiara Indah Lestari
    B11105091 Rahmat Indra Sakti
    B11105092 Amin Mubarak
    B11106121 Sefti Ditha A.M.F.
    B11106122 Andi Powelloy
    B11106298 Alfriardi
    B11107169 Roy Bumbungan
    B11107170 Andi Santri Syamsuri
    B11107171 Fadhlan Raiman
    B11107172 Istihanah
    B11107173 Muh. Nur Udpa
       
40 Moh. Idris Buyung, S.H. B11101064 Laode Raja Anshary
  130 535 958 B11102160 Sator Sapan Bungin
    B11102161 Agung Tirtayasa
    B11103109 Saparuddin
    B11104109 Ibnu Mas'ud Basir
    B11104110 A. Fitriani Talaat
    B11105093 Sinta Rezki Amelia M.
    B11105094 Natalia Desiana Maya T.
    B11105103 Rachmat L.
    B11105213 Hamka
    B11106124 M.Rizal B.
    B11106125 Darniaty Asis
    B11106126 Dwi Nourina Putri A.
    B11106299 Muh.Saifan Luthfi
    B11107174 Andi Nirmaladewi W.
       
41 Mustafa Bola, S.H., M.H. B11103110 Mergus Diantika
  131 287 219 B11104111 Muh. Sabil Bakti
    B11104112 Nila Astria S.
    B11105095 Andi Erykuswoyo
    B11105096 Enni Ekakusumawati
    B11105102 Nurrchmad Ardhianto
    B11105203 Oktovianus P. Lobo
    B11105208 Delima Mokodongan
    B11106127 Moses Borotoding T.
    B11106128 Agus Tahir
    B11106129 Pajaruddin
    B11106301 Rai Hasni L.
    B11107175 Dian Rezki Augusmi
    B11107176 Jesse M. Wattimena
    B11107177 Sukma Ekawaty Salam
       
42 Haeranah, S.H., M.H. B11104118 Rio Saputra
  131 961 576 B11105097 Andi Caesarina Suci I.
    B11105099 Elsye Polikarpus
    B11105204 Andi Kurnia
    B11106131 Adiansyah
    B11106132 Dian Adriana Wahid
    B11106303 Risda Damayanti Azis
    B11107178 A. Arieyanto Yusmin
    B11107179 Henry Kartito
    B11107180 Secilia A.B.
    B11107181 Nurhalik
    B11107182 Sharon Aqmarina D.
    B11107183 Arnita Pratiwi
    B11107184 Andi Nur Auliyah
    B11107185 Sarah Mahardhika
       
43 Hasbir, S.H., M.H. B11102177 Saulustiano Da Silva
  132 126 336 B11102181 Andi Meru Bustan
    B11102182 Rustam Hafied Zawawi
    B11103120 M. Hasiruddin A.Wahid
    B11104120 Yulianti Pirade
    B11105100 Zhulfiany
    B11105101 Rosliyana S.
    B11105205 Hayyu Nur Aini
    B11106134 Puji Restuani
    B11106135 Sudarman
    B11106304 Wahyudi Nandraguna P.
    B11107186 Marlyn Mars Tornado
    B11107187 Ayu Amalia
    B11107188 Muh. Nawwir H.
    B11107189 AM. Alvi Nareza C.A.G.
       
44 Hamzah, S.H., M.H. B11103116 Ahmad Nur
  132 240 356 B11103118 Sulvana
    B11104122 Anugrah Yunus
    B11104123 Fadilla Kahar
    B11106137 Abd.Rahman
    B11106138 Christian Delano L.T.
    B11106139 Muhammad Ikhsan
    B11107190 Imam Agus Faisal
    B11107191 Arandi Achmad T.
    B11107192 Andi Ramdhan Adi S.
    B11107193 Rahmat Hidayat M.
    B11107194 Randy Rinaldy
    B11107195 Ahsan Yunus
    B11107196 Henra Dauta
    B11107197 Faisal Faud Z.
       
45 A. Tenri Famauri, S.H., M.H. B11104113 Robert Marzuki L.
  132 303 726 B11104114 Bahrul Iman Akil
    B11104115 Siti Hariani H Nur
    B11104117 Amri
    B11105104 Hj. Andi Anisar
    B11105206 Ikranie Wandhary Putri
    B11105207 Marwan Hakim Sayuthi
    B11106140 Yoesradilah Syata
    B11106141 Muhammad Fadli
    B11106142 Khelda Ayunita
    B11106306 Baso Abdul Rahim
    B11107198 Nicholas M. Tanesia
    B11107199 Fanny Jecklyn I Kaat
    B11107200 A. Dewi Vitasary P.
    B11107201 Andi Muhammad Reza
       
46 A. Wardiyah Yahya, S.H. B11101068 Andi Ashar Mattanang
  132 064 161 B11104125 Andi Ifad M.B.
    B11105105 A. Moeh Asrin Aldilah
    B11105209 Ulul Amri Asyari
    B11106143 Irmawati Natsir
    B11106144 Andi Anugra
    B11106145 Elviana Elyas K.
    B11106312 Aswar Gunawan
    B11107202 Winda Devi Muntu
    B11107203 Endang Nurdiningsih
    B11107204 A. Soraya Mirahani S.
    B11107205 Dewi Mariati
    B11107206 Andi Emil Ulang DJ.
    B11107207 Abdul Rahman
    B11107208 Siti Rahmaniar Jidar
       
47 Achmad, S.H., M.H. B11104136 Musadat Zaghlul
  132 064 161 B11104137 Edward Muliawan
    B11104138 Christine Elen M.
    B11104139 Ahmad Amrullah S.
    B11104140 Heneiete Marijke S.
    B11105110 Ligus Madeten
    B11106146 St. Hajar
    B11106147 Farid Ahsan
    B11106148 A.Prasasti Ramadhani
    B11106016 Nur Aslam
    B11107209 Muhlis Bahri
    B11107210 Andi Ayu A. Said
    B11107211 Syamsuriadi
    B11107212 Herwan
    B11107213 Abd. Muzakkir
       
48 Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. B11101226 Hamka Nuniawan
  131 876 927 B11101229 Parulian Ade Mahendra
    B11103144 Wicky Stenly Tumedia
    B11104153 Jouharuddin
    B11105111 Aldri Mulyadi Mangiding
    B11105112 Muhammad Ichsan Ilyas
    B11105113 Andi Fatimah Sari MB.
    B11106149 Nurmila Wijayanti
    B11106150 Iustika Puspa sari
    B11106151 Rafiqah Fakhruddin
    B11107214 Fadli Ramadhan
    B11107215 Filina Suwanto Anwar
    B11107216 Zamkhir Islamei
    B11107217 Ayu Muliana
    B11107218 Wulandary
       
49 Inneke Lihawa, S.H., M.H. B11100190 La Kalla
  131 257 420 B11103138 Jotawan Sanre
    B11104141 Amri A. M.
    B11104142 Feranto Supu
    B11104143 Marina Saptianie
    B11104145 Hatifah
    B11104146 Putri Ayu Lestari
    B11105114 Rais Marnam Rahman
    B11105214 H.Nur Rakhmat
    B11106152 Nurul Hudayani
    B11106153 Salmi Yuniarti
    B11106154 Muhtang
    B11106309 Ernawati
    B11107219 Muh. Zudjudi M.
    B11107220 Asrianto
       
50 Dr. Irwansyah, S.H., M.H. B11104148 Hasriani Agus
  131 961 585 B11104150 Didit Ade Saputra
    B11104152 A. Sufiati Arifai
    B11105116 Denar Fiscusia Kurniaji
    B11106155 Agus wahyudi
    B11106156 Salma A.Rahman
    B11106157 Andi Ali Wali Hamsy
    B11106310 Danil Ramadani T.
    B11107221 Nasril
    B11107222 Ryan Marco Samahati
    B11107223 Asrul Kusuma Pahlil
    B11107224 Ahmad Kosasi Assagaf
    B11107225 A.M. Akbar Zaenal
    B11107226 Devyta
       
51 Judhariksawan, S.H., M.H. B11104134 Arief Wirabuana DP.
  132 240 056 B11106160 Musriadi Pagalla'
    B11102202 Andi Fitri Ameliyah
    B11103145 Qaltsum
    B11104154 Arie Andyka
    B11105117 Asriany Pakata
    B11105118 Rilwanu Akhkam
    B11105119 Dewi Ariani
    B11105217 Hastuti Handayany Hilal
    B11105220 Muhammad Hariyono N.
    B11105221 Moh. Ruda Ilbaya
    B11106158 Iin Indasari Pasanae
    B11106159 Heru Paral
    B11106314 Wirdana
    B11107227 Devy Puspita Sirua
       
52 Laode Abd. Gani, S.H., M.H. B11102226 Sutan Alif Piaman P.
  131 661 822 B11103152 Amril Purwanto
    B11103155 Karmullah
    B11103156 Ashar
    B11105120 Raju Aphandi
    B11105247 Ilham
    B11106161 Andi Nurul Indah
    B11106162 Indrawati
    B11106163 Nurul Fadhila
    B11107228 Rionaldo Kukus
    B11107229 Muh. Yamin
    B11107230 A. Zulhasanal Bulqia
    B11107231 Amrullah
    B11107232 Andi Dian Mappetang
    B11107233 Andi Iswan Randie P.
       
53 Kasman Abdullah, S.H. B11102220 Muh. Masnur Wahyuddin
  131 869 786 B11104155 Silvia S. P.
    B11104156 Muhammad Abrar
    B11105121 Dhea Adith Rediansy F.
    B11105215 Fransiskus Rio
    B11105216 Muh. Ishak
    B11106164 karmila
    B11106165 Adityan Sugiarto
    B11106166 Syamsul Bahri panco
    B11106318 Rizquarrachman
    B11107234 Irwan Rum
    B11107235 Angga Masloman
    B11107236 Fazlur Rahman
    B11107237 Handryanto P.
    B11107238 Syamsudriadi Kasim
       
54 Kahar Lahae, S.H., M.H. B11101218 M. Farabi B.
  131 876 815 B11104157 Dyan A. Rumbi
    B11104158 Rahmi Amirullah
    B11104160 Rivy Rizanty Th.
    B11105122 Muh. Rosihan Alie
    B11106167 Hadjar Aswad Anwar
    B11106168 Steffy Viranisa C.S.
    B11106170 Muh.Syuaib Zainal
    B11106320 Awaldy Irawan
    B11107239 Muhammad Fadhil
    B11107240 Musdalifah Mega L.
    B11107241 Nur Hidayah
    B11107242 M. Chaerul Risal
    B11107243 Pius Sholla
    B11107244 Afrizal Fahrul Jaya
       
55 Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. B11104161 Farid Riyadi
  131 961 601 B11104163 Syahruddin
    B11104164 Zulkifli Burhan
    B11104166 Rusmin
    B11105123 A. St. Kumala
    B11106171 Yulianda Purbasari L.
    B11106172 Abdul Rahman Razak
    B11106173 Andi Ramlan Petta.L.
    B11106321 Andi Sukarno Arsyad
    B11107245 Andi Firdaus Samad
    B11107246 Christoforus V.A.P.
    B11107247 Rahma Dewi
    B11107248 Maria Febry Jenisa M.
    B11107249 Syarifah Fitri
    B11107250 Rismayanti
       
56 Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. B11103162 Reza Alamsah L.
  130 808 592 B11103165 Barsan
    B11104168 Muhardianto
    B11104170 Andi Fatimah
    B11104171 Hajirah Pratiwi
    B11105125 Nurul Hudayah
    B11105218 Muhammad Ashar SY.
    B11105219 Gustina
    B11106174 Rahmawati Zulkifli
    B11106175 Murtya Dewi M.
    B11106176 A.Wiwik Pratiwi
    B11106322 A.Taufan Masykur
    B11107251 Muh. Busyaeri Jafar
    B11107252 Irwanto
    B11107253 Joko Waski T.D.
       
57 Marcel Hendrapati, S.H., M.H. B11102239 Dedy Dwi Kusnendar
  130 878 529 B11103166 Siswaty
    B11103167 Muh. Muflih
    B11103169 Muhammad Arsy
    B11104174 Alexius Pagalla'
    B11104175 Ahmad Yani Hasti
    B11104176 Toni Hartono
    B11106177 Muhammad Akbar Azis
    B11106178 Mulawerni
    B11106179 Fatmawati Rahmat
    B11107254 Istikhariyah Muin
    B11107255 Marsha Revita Voll
    B11107256 Andi Ayu Purnamasari
    B11107257 Emiria Rufaidah B.
    B11107258 Fadlia Widhaswara
       
58 Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum. B11102237 Andi Ardi Aman
  130 937 009 B11104177 Hikmah Usman
    B11104178 Asyudi
    B11105126 Dian Fijriyani
    B11105127 Syahril Said
    B11105128 Esfandyari
    B11105129 Adistya F.D.O. Baramuli
    B11105222 Meita Emba D.M.
    B11106180 Darmawati
    B11106181 Rahmat
    B11106182 Muhammad Rizal Rustam
    B11106195 Fadlyna Ulfa Faisal
    B11107259 Zaldi
    B11107260 Zulfikar Hambali
    B11107261 Rohaya Ilyas
       
59 Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. B11102228 W. Fauziah Waworuntu
  132 086 817 B11102231 Irto Sarugu
    B11103158 Mohamad Ashaar H.
    B11104180 Hadasa K. S. Belo
    B11105130 Noor Almy Baalwy
    B11105131 Aprhianto
    B11105132 Ardi Nursafar
    B11106183 Andi Rina Ilmiah
    B11106185 Tadjuddin Tandirerung
    B11106186 Mansur
    B11107262 M. Akram
    B11107263 Amirah Lahaya
    B11107264 Arwan Arsyad
    B11107265 Muh. Didik Kardy
    B11107266 Rina Andriani
       
60 Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H. B11102254 Fahrul Fandy
  130 678 523 B11103180 F a n d y
    B11104182 Marleen Ekarista M.
    B11104183 A. Bangsawan M. Bayu
    B11104186 Damang
    B11106187 Maulana Yusuf Sibali
    B11106188 Ikhsan Azhar
    B11106190 Chairil Abdi Baso
    B11107267 Harliati
    B11107268 Muhammad Fadli
    B11107269 M. Khaerul K.
    B11107270 R. Aryo Seto Wibowo
    B11107271 Royani Maswatu
    B11107272 Eddy Yunus Aminuddin
       
61 Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si. B11103181 Nasri
  131 475 321 B11103183 Fadhi Fadli
    B11103184 Muhammad Nursal
    B11104187 Rachmat Andhika
    B11104188 Muh Irham
    B11104189 Muh. Yusran Yusuf
    B11105136 Nurjayanti Wahid
    B11105137 Mohammad Ramdhan S.
    B11105224 Desnal Galla Malino
    B11105225 Muhammad Alim Abadi
    B11105226 Mim Nasrah Rasyid
    B11106191 Risal Tambing
    B11106192 Yunita Lienardy
    B11106194 Irfano Rukmana R.
    B11107273 Hardiwira Winata
       
62 Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. B11101129 Irma Suryani
  131 475 322 B11103170 Elrianro Sara
    B11103173 Okta Arifandi
    B11104190 Umi Reskia
    B11104191 Rini Haryani Sifa
    B11105228 Sani Mar'ati
    B11106189 Rezki Ayu Amalia R.
    B11106196 Alen Neari Tonapa
    B11106197 Nashiba Maulidya
    B11107274 Juanda Thamrin
    B11107275 Andi Kurniawan S.
    B11107276 Hamka Hari
    B11107277 Fauzi Sain
    B11107278 Kartini
    B11107279 M. Fuad Nasir
       
63 Marwati Riza, S.H., M.Si. B11103174 Andi Azhariah KT.
  131 961 583 B11103177 Anas Malik
    B11103178 Muslimin Muchtar
    B11104192 Albinar Duanto T.
    B11105138 Amaliyah
    B11105139 I r w a n
    B11105140 Ari Wahyudi
    B11105229 Andi Auliarahman
    B11106198 Indah Kumala Sari
    B11106199 Dewi Wulandari
    B11106200 Ficherra.L.
    B11107280 Agustinus B. Manyoe
    B11107281 Andi Rezky Restu R.
    B11107282 Alexander Dama
    B11107283 Laode Aslan
       
64 Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. B11104200 Indah Ayu Pratiwi
  131 876 807 B11104201 Masdar Bakhtiar
    B11104202 Nurul Delfrita W.
    B11105141 Herlina Hafid
    B11105230 Andi Nurhana
    B11106201 Erwanda Mone
    B11106202 Andi Ariesal P.Putra
    B11106203 Suardi
    B11107284 Wahyuni Abdul Djalil
    B11107285 Andi Ridha Wahyullah
    B11107286 Syithah Damayanti
    B11107287 Waoderizkyamalia
    B11107288 Waode Nurhayati Idi
    B11107289 Putri Wulan A.
    B11107290 Fadli Yasser Juanda
       
65 Muhammad Ashri, S.H., M.H. B11101074 Victor Oliver
  131 862 972 B11104194 Andi Fajarwati
    B11104195 Sitti Kalsum
    B11104196 Nirmalasari
    B11104197 Sri Rezeky Amalia S
    B11105142 Adnesfine k. Pobuti
    B11105143 Denny Saskin
    B11106204 Iwan Kurniawan hamid
    B11106205 Ikhsan Ismail
    B11106206 Marwan Kaharuddin
    B11107291 Yulianti Mahmud
    B11107292 Diyah Savitri
    B11107293 Triwari Lumalan
    B11107294 Ramli Amiruddin
       
66 Nur Azisa, S.H., M.H. B11101133 Dwi Agnoer S. Putri
  131 992 463 B11102278 Herman K.
    B11102280 Ady Bunde
    B11102281 Rustaman B.
    B11103192 Arpan Rinaldy T. Barre
    B11103193 Achmad Ardhy
    B11104203 Yordal Rangga
    B11104204 Bustanul Arifin
    B11104205 Muhammad Rizal H.
    B11106207 Andi Tajir Eritengo
    B11106208 Dewi Kurniati M.
    B11106209 Andi Manja
    B11106169 Ahmad Ismail
    B11107295 P.R. Silooy
    B11107296 Naharuddin
       
67 Muhammad Basri, S.H., M.H. B11102269 Yersin Gau
  132 166 373 B11103186 A. M. Rory Rezkiawan N.
    B11105144 St. Aminah Luthfi
    B11104206 Anshar A Sa'aban
    B11106210 Reynilda M.Maiba
    B11106211 Elizabeth Tangedi
    B11106213 Alqadri Nur
    B11106184 Achmad Rusyaidi Hamzah
    B11107297 Enrico Damopolii
    B11107298 Mohammad Rahman
    B11107299 Ferdy Mapantau
    B11107300 Nerfiansa Parapean
    B11107301 Mikhael Doni Bandaso
    B11107302 Andika Pratama
    B11107303 Denis Saleppang
       
68 Ruslan Hambali, S.H., M.Hum. B11101062 Andi Sudirman
  131 257 218 B11102301 Benny H. L. Situmorang
    B11102302 Ahmad Haikal Alydrus
    B11102303 Muhammad Ridwan
    B11103202 Ika Suryati
    B11104207 A Tasyrief Akbar R
    B11104208 Muh Syukri Hasyim
    B11104209 Reynold Nababan
    B11105145 Dahniar Ismail
    B11106212 Mahyuddin
    B11106214 Fenny Afriza
    B11106215 Ray Pratama Siadari
    B11107304 Andi Soraya Nasrun
    B11107305 Ika Novitasari
    B11107306 Andi Armi Riany
       
69 Maskun, S.H., LLM. B11102289 M. Sofyan Saimima
  132 240 057 B11102290 Rizky Harjuna
    B11104210 Pandu Setiawan
    B11106216 Endang Pratiwi
    B11106217 A.Gisellewatif
    B11106218 Muhammad Irwan
    B11106307 Vika Rosa Ningrum
    B11106308 Mariyani
    B11106315 Stenley Lianto
    B11106316 Mutharrik Pallemae
    B11107307 Muh Taufiq
    B11107308 Prawidi Wisanggeni
    B11107309 Aprianus Dalise
    B11107310 Surya Dharma Putra
    B11107311 Haritsa
       
70 Oky Deviani Burhamzah, S.H., M.H. B11102285 Suwardi
  131 876 921 B11104213 Rocky Kallo
    B11104214 Harjanta Purwa S.
    B11104215 Didi Ardiansyah
    B11104216 Nur Fajri Siddik
    B11104217 Sitti Meutya Mk
    B11105148 Ruslan S.
    B11105149 Fauzy Aprianus
    B11106219 Yusnovianty
    B11106220 Jumardin Z.E.
    B11106221 Andi Firman Qhadafi
    B11107312 Retna Dumila
    B11107313 Magfirahsuryanibakri
    B11107314 Vebriyanto
    B11107315 Berdina Dorura
       
71 Ratnawati, S.H., M.H. B11102297 Wilopo Husodo
  132 205 469 B11104218 Aulia Soraya
    B11105233 Kartika Yudha
    B11106222 Akhmad
    B11106223 A.Isma Herdiyanti Z.
    B11106224 Putri Dewinta Y.
    B11106311 Adank Riady
    B11107316 Muh. Akbar Wahid
    B11107317 Adrina Amelia K.
    B11107318 A. Raditya Dharma S.
    B11107319 Khadijah Syahruna
    B11107320 Mufti Ikbal
    B11107321 Ulva Febriana Rivai
    B11107322 Muslimin
    B11107323 Insyaningrum Dwi A.
       
72 Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H. B11102316 Arfah
  130 369 534 B11102317 Andi Arfan Sal
    B11102319 A. Astri Baskoro
    B11102320 Andi Pallawagau
    B11103212 Ekorianto Kombong
    B11104220 Azhar
    B11105150 Nuning Mustika Sari
    B11105151 L e n n i
    B11105234 Elfhira Djakaria
    B11105236 Sarah Bida
    B11106225 Fharid P.
    B11106226 Andi Taufi Akbar
    B11106227 Suryani Yunus
       
73 Muh. Hasrul, S.H. B11104223 Andi Eril Parlan
  132 300 773 B11105152 Waode Mustika
    B11105153 J u m i a t i
    B11105154 Sirajuddin
    B11105235 Markus Iman Sucipto
    B11106228 Achmad Fadliasyah D.
    B11106229 Cliff Joshua M.C.
    B11106230 Dicky
    B11107324 Aswin Bahar
    B11107325 Rini Ardiyanti
    B11107326 Linda Trisnasari
    B11107327 Mohamad Taufiq Z.S.
    B11107328 Nana Mariana
       
74 S. M. Noor, S.H., M.H. B11102305 A. Rindra Y.
  131 802 880 B11102306 Andi Asri Setiawan
    B11102308 Marthen Ruga
    B11104224 Michelle Elsha T.
    B11104225 Moh. Yodi P. Biludi
    B11104226 A. Kahar Muda
    B11105155 Syamsul Amir
    B11105237 Irfal Rahman
    B11105238 Patra K. Tandirerung
    B11106232 Muh.Akbar Natsir
    B11106233 Herlina Lukman
    B11106234 H.Fathul Akbar.S.
    B11106252 Ashirady Shahrir
       
75 Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. B11104227 Andi Ardiani
  131 876 816 B11104228 M. Fadli Gani
    B11104229 Rasmila Jafar
    B11104230 Holid Alamsyah
    B11105147 Devi Rahmawati
    B11105156 Meydi Zul Qadri
    B11105239 Muhammad Syafril
    B11105240 F a h r u l
    B11105241 Andry Try Arsiman
    B11106235 Ulfa Saban
    B11106236 Sairratu Agustinus S.
    B11106237 Muhammad Azwar Waris
       
76 Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. B11103220 Muh. Taufiq Amin
  131 961 575 B11104237 Budi Utama
    B11105159 Yunilia Dwi Pratiwi
    B11105160 Deny Lukman Pawelloy
    B11105242 Muh. Rizvan Dwi Putra
    B11105243 Ni Made Sari
    B11106238 Aditya Darmawan
    B11106239 Fitriyani Hasanuddin
    B11106240 Erna
    B11107503 R i n i
    B11107506 Nining Angriani R.
       
77 Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. B11103217 Dian Arthauly P.
  131 857 660 B11104232 Muh Iqbal
    B11104233 Mawaddah Muhadjir
    B11104236 Radinal Muchtar
    B11105157 Andi Ryza Fardiansyah
    B11105158 Gunawan S.
    B11106241 Zulkifli Annas
    B11106242 Muh.Resa Syam
    B11106243 A. Adriyanti A.
    B11106286 Firmansyah Amri
    B11107501 Budi Kurniawan
       
78 Wiwie Heryani, S.H., M.H. B11102259 Yurniati
  132 166 372 B11102260 Fatmi Irmayani
    B11103225 R. E. Roedini
    B11104240 Wenny David Muntu
    B11104243 M. Risdar Ekaputra
    B11105161 Putri Widyastuty M.
    B11105162 Dasrianto
    B11106244 Mode Putra Sutaman
    B11106245 Hajar Aswad
    B11106246 Nurul Widya Putri
    B11107505 Anindyati Z.D.
       
79 Ariani Arifin, S.H., M.H. B11103228 Azhizah Muin
  132 319 476 B11103231 Margaret Muliawan
    B11103234 Andi Akri Arsyad
    B11103246 Firdaus T. Salasa
    B11104244 Bakti Abdilah
    B11105244 Kartini Susanti
    B11105245 Andi Baso Mappa Ala
    B11105246 Marasi L. Tobing
    B11106247 Ashar
    B11106248 Sitti Untari Lahinda
    B11106249 Novita Surya W.
    B11106290 Abrianto
       
80 Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. B11103236 Wendra Catur Putra
  132 296 016 B11103239 Candra Wardana
    B11103243 Yerry
    B11103244 Zaldy Kurniawan
    B11103245 Amrul Farid Azhar
    B11106250 Adwijayanty Noer
    B11106251 Paisal
    B11106253 Alim Ahsan
    B11107006 Arini Prisillah Ikhsan
    B11107034 Azrina Bte Darwis
    B11107056 Andi Muh. Adryshandy
    B11107073 A. Fadhilah Yustisianty
       
81 Muhammad Nur Salam, S.H. B11106096 Muhammad Ishak
  131 661 824 B11106071 Awaluddin
    B11106105 Grace Lavina
    B11106108 Muhammad Luthfy L.
    B11106114 Riskan Ayu M.
    B11106117 Andhika Pratama S.
    B11106123 R u s l i
    B11106133 Habibi
    B11106283 Fadli Soebangkit
    B11106284 Farrah Caroline M.
    B11106294 Andi Kamisa Ayu
    B11106297 Sulharman
    B11106300 Eko Saputro
    B11106302 Andi Iskandar Agung
    B11106305 Ade Rahayu
       
82 Farida, S.H., M.Hum. Angkatan 2008 mulai dari
  NIP. 131 961 602   ( B11108001 s.d B11108.. )
  ( Pembantu Dekan III FH-UH )    
       
Makassar, 30 Juni 2008
a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,
ttd.
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817